WOWEvent.no opprettet

Nå har vi opprettet WOWEvent.no for at personer, arrangement, lag og foreninger skal kunne ha et rimelig alternativ hvis man trenger enkle nettsider.

WOWEvent.no er laget for at man skal kunne ha nettside for kortere perioder. Derfor er det ingen bindingstid på denne løsningen.

Når man oppretter en nettside på WOWEvent.no blir domene dittnavn.wowevent.no.